Hướng dẫn gửi tiền qua Mobile Banking

67

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền

Hướng dẫn gửi tiền qua Mobile Banking 1

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản mobile banking của bạn

Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền 2

Bước 3: Chọn Chuyển tiền > Đến tài khoản MB

Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền 3

Bước 4: Điền số tài khoản, họ tên, số tiền và nội dung gửi . Bấm Tiếp

Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền 4

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin gửi. Bấm Tiếp

Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền 5

Bước 6: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại

Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền 6

Bước 7: Màn hình xác nhận gửi tiền thành công

Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền 7

Bước 8: Quay lại trang W88 để điền đầy đủ thông tin xác nhận. Mục tham chiếu điền số tài khoản ngân hàng của bạn. Sau đó chờ để được cập nhật

Hướng dẫn gửi tiền qua Mobile Banking 8