Hướng dẫn gửi tiền Internet Banking qua MB Bank

131

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản W88. Bấm mục chuyển tiền. Chọn ngân hàng MB Bank để lấy thông tin nạp tiền

Hướng dẫn gửi tiền Internet Banking qua MB Bank 1

Bước 2: Đăng nhập trang internet banking của MB bank

Hướng dẫn gửi tiền Internet Banking qua MB Bank 2

Bước 3: Bấm mục chuyển tiền/ Chuyển tiền trong MB

Nhập đầy đủ các thông tin: Tài khoản người thụ hưởng, chủ thẻ, số tiền, nội dung chuyển tiền. Sau đó bấm Xác Nhận

Hướng dẫn gửi tiền Internet Banking qua MB Bank 3

Bước 4: Nhập mã OTP vừa được gửi về điện thoại. Bấm Gửi

Hướng dẫn gửi tiền Internet Banking qua MB Bank 4

Bước 5: Biên lai gửi tiền sau khi thành công. Chú ý lưu lại mã số giao dịch

Hướng dẫn gửi tiền Internet Banking qua MB Bank 5

Bước 6: Quay lại trang W88 để điền xác nhận. Nhập mã số giao dịch FT bên trên vào ô tham chiếu. Bấm GỬI TIỀN.  Khoản gửi sẽ được cập nhật ngay khi kế toán kiểm tra nhận được tiền về

Hướng dẫn gửi tiền Internet Banking qua MB Bank 6