HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN TỪ VÍ BẢO KIM CÁ NHÂN SANG VÍ BẢO KIM W88

85

Xem Video Hướng dẫn chuyển tiền từ ví bảo kim cá nhân sang ví bảo kim W88

Bước 1:

Đăng nhập tài khoản BK >> Chọn Chuyển tiền

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN TỪ VÍ BẢO KIM CÁ NHÂN SANG VÍ BẢO KIM W88 1

Bước 2:

Chọn Chuyển tiền từ  ví Bảo Kim sang 1 ví Bảo Kim

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN TỪ VÍ BẢO KIM CÁ NHÂN SANG VÍ BẢO KIM W88 2

Bước 3:

Email/ số điện thoại người nhận: Điền email đăng kí tk Bảo Kim của W88 (Liên hệ chat HTTT)

Số tiền muốn chuyển: Tối thiểu chuyển là 50k/lần và không giới hạn tối đa (Lưu ý: Điền đủ số 0. VD: muốn chuyển 50 nghìn điền 50000)

Hình thức chuyển tiền: Chuyển tiền trực tiếp

Phí giao dịch: Người chuyển chịu phí

Nôi dung: Bắt buộc điền tên đăng W88 và chỉ cần điền tên đăng nhập

Sau khi điền xong, chọn Chuyển tiền

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN TỪ VÍ BẢO KIM CÁ NHÂN SANG VÍ BẢO KIM W88 3

Bước 4:

Nhập mã an toàn rồi ấn Xác nhận

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN TỪ VÍ BẢO KIM CÁ NHÂN SANG VÍ BẢO KIM W88 4

Bước 5:

Điền mã OTP Bảo Kim gửi về số điện thoại đăng kí tài khoản Bảo Kim vào ô Mã xác minh (OTP) >> Sau đó chọn Xác minh giao dịch.

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN TỪ VÍ BẢO KIM CÁ NHÂN SANG VÍ BẢO KIM W88 5

Bước 6:

Thanh toán thành công. Lên chat HTTT cung cấp Mã giao dịch để bộ phận liên quan kiểm tra và cập nhật tiền

HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN TỪ VÍ BẢO KIM CÁ NHÂN SANG VÍ BẢO KIM W88 6